ÎNAPOI

Mesajul Doamnei Erna Hennicot Schoepges, Ministru al Culturii, Luxemburg

Acum 10 ani, Sibiu și Luxemburg.....

Marcăm aniversarea capitalelor noastre culturale europene 2007 cu emoție și nostalgie! Speranțele generate de acest titlu se bazau pe idealul european al diversității și al respectului pentru individ. În prezent perspectivele unui viitor liniștit au fost zguduite de evenimentele politice de la nivel mondial.

Anul 2017 este și aniversarea aderării României la Uniunea Europeană. Aș dori să reafirm plăcerea cu care am lucrat alături de Sibiu. Sunt foarte mândră de faptul că Teatrul Național Radu Stanca și Teatrul Municipal din Esch sur Alzette și-au continuat colaborarea.

Totuși, după 2007 lumea s-a schimbat esențial. Proiectul Uniunii Europene suferă acum din cauza ezitărilor guvernelor naționale și din cauza presiunilor opiniei publice, adesea prea puțin informată cu privire la ceea ce se petrece cu adevărat în Europa. Presiunea migrației a făcut vechile reflexe naționaliste să renască și a condus la închiderea granițelor, pe când viziunea părinților fondatori ai acesteia era deschiderea lor, unirea cetățenilor și a comunității economice.

Dezbaterea culturală nu a fost considerată în întreaga sa diversitate decât în puține ocazii. Cooperarea între culturi este marea bogăție a continentului nostru! Tot prin competența statelor membre, cultura este considerată "în afara contextului politic", aceasta în condițiile în care cultura este cea care conturează identitatea popoarelor! Pledoaria pentru diversitate culturală în detrimentul "multiculturalismului" a continuat să genereze dezbateri sterile care fac să renască apelul la predominanță a unei expresii culturale față de alta. "Cultura națională dominantă (Leitkultur)", pretinsă recent de către unii decidenți politici, ar cere noilor veniți să se supună, să se conformeze! În loc să îi învețe pe toți cetățenii să trăiască împreună în armonie cu întreaga bogăție care aparține identității fiecăruia, cultura ar deveni astfel sursă de discordie și de refuz.

Sibiu este un model de coabitare armonioasă, multilingvismul și pluriconfesionalismul reușind să supraviețuiască prin respect reciproc. Titlul de Capitală Culturală Europeană în 2007 a fost binemeritat! Creșterea economică și dezvoltarea întregii regiuni ca urmare a acestuia au dovedit măsura în care acest proiect european merită investițiile realizate.

Cultura, scrisă cu majusculă, este mai mult decât suma spectacolelor de balet, a teatrelor, a concertelor muzicale și muzeelor. Cultura înseamnă și "Doina", ouăle de Paști încondeiate minunat, tradițiile populare și romii cu propriul mod de expresie.

Uniunea europeană este departe de a fi o UNIUNE, atâta timp cât nu au dispărut efectele frontierelor existente de secole sau a celor rezultate în urma deciziilor postbelice. Liderii europeni au decis să nu schimbe nimic din frontierele geografice, din motive de pragmatism politic. Aceștia nu ar fi reușit să unească țările, confruntându-se cu conflictele uneori seculare care există încă.

Nu ar trebui acum să facem eforturi pentru a combate frontierele mintale?

Erna Hennicot Schoepges
Ministru al Culturii din Luxemburg 1995-2004


Home|Evenimente|Institutii de cultura|Muzee|Istoria culturala|Personalitati|Biserici istorice
© 2011 Primaria Municipiului Sibiu | Design by MB Solutions SRL, All Rights Reserved.