BIBLIOTECI

biblioteca

ALTE BIBLIOTECI

Biblioteca Centrală a Universităţii Lucian Blaga

str. Lucian Blaga nr. 2A, Sibiu
E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address); http://bcu.ulbsibiu.ro
Telefon: 0040-269-446077 si 211056 - Fax: 0040-269-441010

În anul 1969 a luat fiinţă Biblioteca Institutului de Învăţământ Superior - subordonată Universităţii “Babeş Bolyai” din Cluj.
În anul 1990 aceasta s-a transformat în Biblioteca Universitară, odată cu înfiinţarea universităţii sibiene.
Colecţiile bibliotecii au sporit an de an, urmând procesul de dezvoltare a universităţii sibiene, cu apariţia de noi specializări, completând fondul iniţial prin achiziţii, schimb de publicaţii şi donaţii din partea unor oameni de cultură şi instituţii.
Din anul 1998 la biblioteca universitară funcţionează alături de bibliotecile centrelor culturale şi biblioteci filiale organizate pe lângă facultăţi.
În anul 2000, biblioteca universitară a devenit Biblioteca Centrală a Universităţii “Lucian Blaga”din Sibiu.
La sfârşitul anului 2008, Biblioteca Universităţii “Lucian Blaga”, împreună cu filialele sale s-au mutat într-un spaţiu nou, adecvat unei biblioteci universitare moderne, ce corespunde noilor cerinţe de informare – documentare – cercetare, cu rol de susţinere superioară a învăţământului academic sibian
Read More Alte instituţii de cultură
profil cultural

BIBLIOTECA ASTRA

In 1861, 175 de intelectuali din Transilvania infiinteaza Asociatiunea Transilvana pentru Literatura Romana si Cultura Poporului Roman. Dintre acestia se remarca trei carturari: Andrei Saguna, presedinte, Timotei Cipariu, vicepresedinte, si Gheorghe Baritiu, secretar.
Odata cu consemnarea, in 1861, a unui post de bibliotecar, se poate vorbi de un inceput al Bibliotecii Asociatiunii, al carei sediu se afla la Seminarul Diecezan din Heltauerg 7. La inceputurile ei, biblioteca avea un fond de carte de 195 de volume, dintre care majoritatea fusesera donate de Moise Panga.
Gestul sau a fost urmat de Timotei Cipariu, Papiu Ilarian, August Treboniu Laurian, George Tautu, Samuel Filtsch.
Anul 1864 a ramas consemnat in documentele ASTREI ca perioada in care Asociatiunea incepe sa cumpere primele carti din fonduri proprii.
In 1893, conform dispozitiilor testamentare ale lui Gh. Baritiu, biblioteca acestuia trece in proprietatea Asociatiunii.
Inca din toamna anului 1904, Biblioteca se muta in marea cladire a Asociatiunii unde a ramas pana astazi. In 1905 biblioteca dispunea de 4778 de opere in 6287 de tomuri, 5525 de brosuri si 24 de harti.
Biblioteca ASTRA functioneaza astazi în doua corpuri, corpul A a fost inaugurat în 1905, iar corpul B în 2007.
Biblioteca ASTRA detine in patrimoniul sau o serie de carti rare dintre care amintim si cea mai veche carte aflata in fondul Bibliotecii: Bonifacius VIII. Papa: SEXTI LIBRI DECRETALIUM..., MDXI, 1511, precum si cea mai veche carte romaneasca: "Sbornicul slavonesc" -tiparita de Coresi la Sas-Sebes in anul 1580.
De asemenea, printre cartile rare aflate in fondul Bibliotecii "ASTRA" de amintit:
* Hieronymus sanctus: "Vitae patrum" - tiparita la Venetia (Veneetis) in anul 1512
* "De re militari" - Flr. Vergetius si "Strotagemata" - Frontinus - tiparita la Paris in anul 1534
* "Rudimenta cosmographica" - tiparita de Johannes Honterus la Brasov in anul 1542
Sbornicul slavonesc” (1580),
* "Evanghelia cu invatatura" - tiparita de diaconul Coresi la Brasov in 1581 (1542 ?)
* Geographia universae" - tiparita in 1597 la Colonia
* "Cazania lui Varlaam" - aparuta la Iasi in 1643
* "Noul Testament" al lui Simion Stefan, Balgrad, 1648
* "Psaltirea lui Dosoftei", Iasi, 1680
* "Primul calendar romanesc", 1680, Sibiu, 1793
* "Divanul sau Galceava inteleptului cu lumea" - prima opera a lui Dimitrie Cantemir, aparuta la Iasi, in 1698, precum si o copie manuscrisa efectuata la Ocna Sibiului in 1703
* "Ceaslovat", Sibiu, 1686
* "Descrierea Moldovei", D. Cantemir, editie in limbile franceza, engleza si germana
* "Supplex Libellus Valachorum", tiparita la Cluj, in 1791
* "Robinson Crusoe", Daniel Defoe - traducere in manuscris datand din 1816, prima traducere in limba romana a operei
* "Alexandria" - manuscrisul rasinarean al romanului popular datand din 1783
* "Romania pitoreasca", Alexandru Vlahuta, manuscrisul operei.

profil cultural

BIBLIOTECA BRUKENTHAL

Biblioteca Brukenthal se află în cea de a doua curte interioară a Palatului Brukenthal.
Înfiinţarea Bibliotecii Brukenthal se datorează fondului de carte achiziţionat de baronul Samuel von Brukenthal (15.972 volume), la care s-au adăugat pe parcursul anilor alte colecţii, între care: Biblioteca capelei (fondată în secolul al XIV-lea, cuprinzând biblioteca Mănăstirii Dominicane şi bibliotecile unor patricieni sibieni), fondul de carte al Capitlului Evanghelic, cel al Academiei de Drept şi o serie de donaţii de la particulari şi instituţii ştiinţifice din ţară şi străinătate.
Numărul total al volumelor atinge circa 280000.
Din cele 778 de manuscrise de mentionat doua lucrari extrem de valoroase:
Breviarul Brukenthal (achiziţionat în 1786 la Viena şi realizat în Ţările de Jos la începutul secolului al XVI-lea, scris pe pergament, cu caractere gotice minuscule, împodobit cu miniaturi pictate si Vigiliale, manuscris pe pergament, datat din anul 1507; paginile cuprind caractere gotice şi neume, iar iniţialele sunt împodobite în culorile roşu, albastru şi negru.
Bibliteca gazdueste un fond valoros de carte europeana rara (aprox. 30000 volume din sec. XVI-XVIII), aproximativ 1500 de volume de carte romaneasca rara si 382 volume de Incunabule.
Dintre cartile valoroase amintim:
Opus praeclarum quarti scripti a lui Toma de Aquino (Mainz, 1469),
Breviarum croaticum (1493),
Triomphi de Petrarca (1488),
Cronicile lui Schedel (2 000 ilustraţii gravate în lemn, Nürnberg, 1493),
De mirabilibus mundi de Solinus C. Iulius (Veneţia, 1488),
Geografia lui Strabo (Roma, 1473),
Istoria naturală a lui Pliniu cel Bătrân (Veneţia, 1498) etc.
Cazania lui Vaarlam (Iaşi, 1643),
Noul Testament de la Bălgrad (1648),
Biblia lui Şerban Cantacuzino (Bucureşti, 1688)

click

Carţi rare

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
Home|Evenimente|Institutii de cultura|Muzee|Istoria culturala|Personalitati|Biserici istorice
© 2011 Primaria Municipiului Sibiu | Design by MB Solutions SRL, All Rights Reserved.