MUZEE

Read More Prima pagina MNB
Read More Alte muzee din Sibiu

Ştiri de la Muzeul Brukenthal

Expoziţii temporare la MNB

22.06.2017 - 17.09.2017
Palatul Brukenthal, Cabinetul de Stampe
Expoziţia: O istorie a balului cuprinsă în ordinele de dans

21.06.2017 - 31.08.2017
Sala Multimedia, Casa Albastră
Expoziția: Verbum Domini Manet in Aeternum: Bibliile lui Samuel von Brukenthal

16.06.2017 - 17.12.2017
Palatul Brukenthal
Expoziția: 3 piese, 3 secole de istorie locală

07.06.2017 - 30.06.2017
Muzeul de Artă Contemporană
Expoziția: Afișul Polonez de Teatru, Film și Operă din colecția Krzysztof Dydo

25.05.2017 - 02.07.2017
Palatul Brukenthal, Sălile de expoziții Temporare
Expoziţia: Lumini în Umbră

18.05.2017 - 31.12.2017
Palatul Brukenthal, Curtea interioara
Expoziția: Același palat în lumini diferite

17.05.2017 - 31.08.2017
Palatul Brukenthal, Cabinetul de Cartografie
Expoziția: Cartographia imperialis: Johann Baptist Homann

25.04.2017 - 31.12.2017
Muzeul de Istorie Naturală
Expoziţia: Guşteriţa prin ochii paleontologului

25.02.2017 - 30.07.2017
Palatul Brukenthal, etj. II
Expoziţia: Eroi, sfinți și oameni obișnuiți

PROGRAM DE VIZITARE

Orar de vară (21.03 – 21.10):
Marţi - Duminică: 10 - 18
Luni şi prima zi de marţi din fiecare lună: închis
Orar de iarnă (21.10 – 21.03):
Miercuri - Duminică: 10 - 18
Luni şi Marţi: închis
Casa se închide la 17.15

MUZEUL DE ISTORIE CASA ALTEMBERGER

muzeu

Lapidariul Roman
Segmentul expoziţiei permanente dedicat lapidariului roman conţine exclusiv exponate din piatră,  produse în perioada romană şi databile în secolele II-III e. n.
Prima sală este dedicată monumentelor onorifice (statui, fragmente de statui şi inscripţii), pe când în cea de a doua sală sunt prezentate monumente votive (altare, statui, socluri, coloane ş reliefuri de mici dimensiuni. Remarcabilă este statuia din marmură reprezentând-o pe zeiţa Hekate, amplasată în centrul sălii. De asemenea este prezentată o selecţie de lucrări ilustrând elemente arhitectonice (baze de coloane şi capiteluri), în cea de a treia sală aflându-se monumentele funerare sau elemente ale acestora.
Cea de a patra sală este în întregime dedicată cultului zeului Mithras, prezentând statui, altare, piese votive în relief, variate inscripţii, păstrate integral sau fragmente ale acestora. Numărul şi diversitatea acestora, ca şi caracteristicile spaţiului expoziţional au permis materializarea reconstituirii unui templu, denumit mithraeum dedicat acestui zeu.
În ultima sală sunt expuse monumente dedicate cultului zeului Jupiter: o statuie acefală a zeului Jupiter Tronans (tipul Verospi), o placă şi altare votive alături de elemente arhitectonice.

Lapidariul Medieval
Lapidariul medieval al Muzeului Brukenthal s-a constituit începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea, ca urmare a unor demolări intempestive de clădiri cu substanţă istorică din Sibiu.
Expoziţia cuprinde trei secţiuni: piese de mobilier arhitectural, grupuri de piese reprezentative pentru clădiri şi ansambluri arhitectonice, pietre funerare din secolele XVIII – XIX, provenite din cimitirul comunal.
Organizată în trei săli situate în subsolul muzeului, expoziţia foloseşte lumina artificială focalizată pe piese sau pe ansambluri de piese. Panotarea foloseşte culori menite să evidenţieze, pe lângă valoarea documentară, şi valoarea artistică a pieselor.
Relaţia spaţială directă a lapidarului cu Grădina Martirilor, precum şi materialul ilustrativ din expoziţie, oferă vizitatorului posibilitatea cunoaşterii istorice şi a relaxării spirituale.

Camera armelor de foc
Camera armelor de foc este un depozit special conceput pentru specialiştii şi pasionaţii de arme, deschis pentru vizitatori în anul 2011, în vederea valorificării numărului mare de piese deţinute dar ne-expuse. 
Muzeul Naţional Brukenthal deţine cea mai mare colecţie de puşti cu fitil din România, însumând 215 piese (10 în expoziţia Arme şi armuri, 205 în depozit) ce acoperă aproape toată gama tipologică: primele puşti cu cocoşul prins direct pe patul armei datate la începutul secolului al XVI-lea, apariţia platinei pe care sunt fixate componentele mecanismului în prima jumătate a aceluiaşi secol, apariţia mecanismelor cu arc recuperator până la cea mai evoluată puşcă cu fitil – muscheta, la sfârşitul secolului XVI. Tot din secolul al XVI-lea deţinem 2 puşti cu rotiţă la care aprinderea se făcea cu ajutorul piritei.
Puştile şi pistoalele cu cremene din secolele XVII-XVIII sunt prezentate într-o gamă variată atât a tipologiei mecanismelor (alla catalana, alla fiorentina, alla moda, francez) dar şi a provenienţei (vest europene, balcanice şi orientale), fiind semnate de meşteri remarcabili (Hauer, Zanoni, Schirmer, Bottner, etc.).
Secolul XIX aduce armele cu capsă urmate de cele cu cui percutor, tot mai evoluate pe parcursul secolului al XX-lea.

Arme şi Armuri
Expoziţia de la parterul Casei Altemberger prezintă armamentul si echipamentul militar într-o varietate impresionantă.
Prima parte a expoziţiei cuprinde piesele de echipament militar şi harnaşament din epoca medievală, cu referiri speciale la evoluţia pe care acestea au avut-o în strânsă legătură cu armamentul.
Expoziţia continuă cu piese de armament medieval ce variază de la celebrele spade medievale, dăgi şi pumnale, halebarde sau lănci, până la buzdugane şi bice de luptă. Categoriile de arme albe, folosite încă din preistorie şi care îşi ating maxima utilizare în evul mediu, se regăsesc în multitudinea pieselor colecţiei ce reuneşte obiecte de mici şi mari dimensiuni.
Armele orientale reprezintă un segment important în colecţia muzeului, etalarea lor urmărind în principal realizarea unei legături, prin intermediul materialelor auxiliare, cu spaţiul central european.
Expoziţia se încheie cu armele de foc, prezentate evolutiv. Etalarea lor s-a făcut în funcţie de cele două subtipuri categoriale, respectiv armele cu fitil şi armele cu cremene.

Mişcarea Naţională a Românilor din Sudul Transilvaniei
Expoziţia cuprinde în prezentare evenimente şi personalităţi din sudul Transilvaniei sec. al XVIII-lea, anul revoluţionar 1848, înfiinţarea Astrei şi activitatea societăţii, repere ale vieţii politice (dieta de la Sibiu din 1863, înfiinţarea Partidului Naţional Român în 1869,  memorandumul 1892-1894), solidaritatea românilor de pretutindeni, unirea de la 1 Decembrie 1918.
Expoziţia se doreşte o reconstituire a mişcării naţionale în Sibiul de azi. Circuitul ilustrează principalele momente cu documente şi piese tridimensionale originale, completând vizual informaţia documentară, contribuind la creşterea valorii ştiinţifice şi artistice a expoziţiei.

Evoluţia comunităţilor omeneşti din sudul Transilvaniei
Prezentarea priveşte elementele specifice ale habitatului, începând cu paleoliticul şi încheindu-se cu perioada medievală.
Circuitul se deschide cu prezentarea habitatului de peşteră, ilustrând cele trei funcţii fundamentale ale acestui tip de adăpost uman: spaţiu domestic, spaţiu de vânătoare şi spaţiu sacru.
Urmează o reconstituire a habitatului neolitic, prin prezentarea unui bordei Starčevo-Criş, a unui atelier de cioplit piatra şi a unei locuinţe de suprafaţă din aria culturii Vinča. Sunt reconstituite de asemenea câteva elemente de viaţă eneolitică: un complex de locuire şi un atelier de olar.
Un spaţiu special este dedicat epocii bronzului; într-un modul al încăperii este prezentat un depozit de bronzuri în momentul descoperirii.
Viaţa de zi cu zi în perioada dacică este redată prin reconstituirea unei locuinţe şi a unui atelier de fierar alături de reconstruirea unui sanctuar dacic şi piese de factură romană, descoperite în aşezări dacice.
Locuinţa romană (villa rustica) este prezentată cu anexa gospodărească, turnul de observaţie şi curtea.
Expoziţia se încheie cu prezentarea interiorului unui cămin medieval, mobilat cu şemineu, blazoane, stâlp central şi bovindou.

Sticla în Transilvania 
Expoziţia ilustrează cele mai importante repere din istoria sticlei aşa cum se reflectă ea în obiectele păstrate sau descoperite în Transilvania, produse sau aduse din diferite zone aici.
În prima sală este prezentat procesul de producere a sticlei de la materiile prime la produsul finit, fiecare dintre etape fiind punctată cu descoperiri arheologice din fosta glăjarie de la Porumbacul de Sus. Între exponate se regăsesc vase farmaceutice, ornamente din sticlă, fragmente de creuzete, forme de suflat alăturate unei reconstruiri a cuptorului de la Porumbacu.
Cea de-a doua sală prezintă produsul finit al prelucrării sticlei, urmărind istoria acestui material de la starea naturală la elaboratele obiecte de sticlă din secolul al XIX-lea. Totodată sunt expuse piese cu diverse întrebuinţări: unelte, podoabe, ferestre, oglinzi.

Breslele Sibiene

Istoria dezvoltării urbane a Sibiului este strâns legată de apariţia şi dezvoltarea breslelor. Breslele sibiene erau similare sub aspectul organizării şi funcţionării cu cele din alte oraşe săseşti sau central-europene. Numărul breslelor sibiene a crescut de la 19 în 1376, la 26 bresle în 1719, 34 în 1724 şi 40 în 1780. În prezent, în colecţiile Muzeului Brukenthal se găsesc peste 2000 de piese ale breslelor şi frăţiilor calfelor, datând din secolele XIV – XIX.
Prin obiectele etalate s-a evidenţiat organizarea internă a breslelor şi a frăţiilor de calfe, precum şi producţia principalelor bresle sibiene, fiind grupate în obiecte cu rol individualizator şi de reprezentare, reflectând organizarea şi viaţa ghildelor (însemne, sigilii, urne de vot, obiecte reprezentând marca) şi produse de o mare diversitate, adesea vădind măiestrie artistică. Prezentarea respectă  criteriul cronologic şi ia în considerare materia primă folosită.

Magistratul Sibiului
În 1545 clădirea muzeului a fost cumpărată de Magistratul oraşului, devenind sediul Primăriei Sibiului.
Din Magistrat făceau parte cei mai înalţi funcţionari: primarul (numit şi consul), administratorul oraşului, judele regal şi cel scăunal. Organul executiv lărgit de conducere era Sfatul Orăşenesc format din 12 cetăţeni de vază, care formau sfatul interior. Centumvirii alegeau un „orator”, dintre şase candidaţi care aveau asentimentul Magistratului, acesta reprezentându-i în prezidiu în timpul alegerilor Magistratului. Din 1721 s-a trecut la sistemul votului secret, în urnă.
În mod fericit expoziţia dedicată Magistratului Sibiului este organizată în sala în care se ţineau şedinţele de consiliu.
Sunt expuse piese ce au aparţinut membrilor Magistratului (pelerină de senator, pelerină şi pălărie de centumvir, urna de vot, fotoliul oratorului, sigilii ale unor primari, comiţi sau oratori precum Thomas Altemberger). În două vitrine special amenajate sunt expuse steagurile unor comiţi. Pereţii sunt împodobiţi cu tablouri şi grafică, precum şi cu steaguri de breaslă sau de comiţi.

Monede şi medalii
Expoziţia de la etajul al doilea al turnului-locuinţă prezintă colecţia de monede şi medalii ce constituie întreaga zestre numismatică în aur aflată astăzi în posesia Muzeului Brukenthal. Cele mai multe dintre piese provin din moştenirea culturală lăsată  de către întemeietorul muzeului, baronul Samuel von Brukenthal, dar sunt incluse în expunere şi monedele de aur achiziţionate ulterior, pe parcursul timpului, de către custozii colecţiei. Pot fi admirate şi un număr de medalii din aur, provenite de la Samuel von Brukenthal.
În mod special au fost alese pentru expunere monedele din aur, deoarece această categorie a constituit întotdeauna cea mai importantă parte a unei colecţii numismatice, nu doar pentru bine cunoscuta valoare intrinsecă, cât pentru raritatea acestor piese.
Colecţia de monede şi medalii a fost constituită în secolele XVIII, XIX şi prima parte a secolului XX.

Tezaur
Începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea, în cadrul Muzeului Naţional Brukenthal s-a constituit un veritabil tezaur de obiecte realizate din metale preţioase: argintărie laică şi liturgică, podoabe şi bijuterii, dezvoltând nucleul reprezentat iniţial de cabinetul de numismatică al Baronului Samuel von Brukenthal. 
Alături de monede şi medalii, Tezaurul s-a îmbogăţit treptat prin intermediul donaţiilor şi achiziţiilor, piesele provenind de la bisericile evanghelice, ghilde, bijutieri, etc. Un rol important în procesul de colecţionare şi păstrare a acestor piese l-au avut preoţii şi istoricii saşi precum şi alte personalităţi ale oraşului Sibiu.
Colecţia tezaur cuprinde 1000 de piese de argintărie, dintre care 120 sunt liturgice, aproximativ 100 sunt laice, 655 sunt podoabe şi bijuterii şi peste 200 sunt piese pentru servirea mesei.

Home|Evenimente|Institutii de cultura|Muzee|Istoria culturala|Personalitati|Biserici istorice
© 2011 Primaria Municipiului Sibiu | Design by MB Solutions SRL, All Rights Reserved.