Personalităţi culturale

personalitati
  • DETALII DESPRE METIANU Ioan
  • A - B
  • C
  • D - F
  • G - H
  • I - L
  • M - N
  • O - R
  • S
  • T - Z
METIANU Ioan

Căutare personalităti


METIANU Ioan

1828 - 1916

Studiile liceale la Braşov şi Cluj, cele teologice la Sibiu. Preot în Râşnov (1953-1957),şi Zărneşti (1857-1874), protopop la Zărneşti (1859-1874); membru în toate forurile bisericeşti din Sibiu (deputat eparhial, consilier arhiepiscopesc onorar), membru în Congresul Naţional Bisericesc.
Unul dintre colaboratorii mitropolitului Andrei Şaguna. Rămas văduv, a fost ales succesiv: vicar episcopesc la Oradea (1874-1875), episcop al Aradului (1875-1898), arhiepiscop al Sibiului şi mitropolit al românilor ortodocşi din Transilvania şi Ungaria (ales 19/31 dec. 1898, înscăunat 28 febr./12 mart. 1899), păstorind până la moarte.
Ca protopop, a organizat diferite şcoli primare româneşti confesionale, a îndrumat zidirea de biserici, a fost deputat în dieta din Cluj (1865). Ca episcop la Arad, a organizat şi îndrumat sute de şcoli primare româneşti confesionale, a înfiinţat o şcoală medie de fete la Arad şi un internat pentru elevii români din Beiuş, o tipografie eparhială, a iniţiat foaia eparhială “Biserica şi :coala” (1877), a ridicat o nouă clădire pentru institutul teologic-pedagogic din Arad, a înfiinţat un nou fond pentru ajutorarea preoţilor săraci şi a preoteselor văduve, precum şi alte fundaţiuni. Ca mitropolit, a iniţiat şi condus Iucrările de construire a catedralei mitropolitane din Sibiu (1902-1906), precum şi a unei noi clădiri pentru institutul teologic-pedagogic; a îndrumat activitatea acestui Institut, a foii eparhiale “Telegraful Român” şi a celor aproape 800 de şcoli primare confesionale din Arhiepiscopia Sibiului; a înfiinţat diferite fundaţiuni pentru ajutorarea elevilor şi studenţilor români sau cu alte scopuri culturale-filantropice. Ca deputat şi membru în Casa magnaţilor, a apărat drepturile limbii materne în şcolile primare româneşti.
A publicat diferite articole,cuvântări şi predici în “Biserica şi scoala”, “Telegraful Român” şi în alte periodic